Как работим?

Всеки проект изисква предварителен оглед, уточняване на дейностите, взимане на размери и изготвяне на крайна оферта с включени труд и материал. След постигната договореност, клиентът превежда аванс, с който стартира работата по проекта. При клиенти извън страната поддържаме постоянна връзка със снимков материал на процеса на работа.